Med undantag för köket är barnets, eller barnens, rum det rum i bostaden som kommer att användas till flest olika saker. Det gör att man ofta behöver tänka ett varv till, jämfört med när man inreder sovrum eller vardagsrum. Med lite planering och tankearbete är det dock inga problem att skapa ett mångsidigt rum, som är både praktiskt och roligt.

Hur har ni inrett barnens rum? En del ställer bara in lite möbler, kanske de möbler som de själva hade när de var små. Andra köper enbart nya möbler, i en stil anpassad till barnen. Det ena är inte nödvändigtvis sämre än det andra. Men ett barnrum kräver planering på ett annat sätt än de flesta andra rum i hemmet. Detta beror dels på att barnens eller barnets rum ska användas till fler saker än de flesta andra rum, men också på att barnen blir äldre, får andra intressen och använder rummet på andra sätt. Man vill ju helst inte behöva måla om och byta ut alla möbler var tredje år.

Isabelle McAllister, som är en känd inredare, ger rådet att involvera barnen i arbetet med rummet. De bör få bestämma åtminstone färgen på en vägg, och vad som ska hänga uppe på väggarna. Om man låter barnen vara med och bestämma kommer de att vara mer nöjda med rummet, även om de naturligtvis inte alltid kan få sin vilja fram. Att barnet får sin vilja fram innebär också att man som vuxen får släppa lite på kontrollen. Din uppfattning om hur en hylla ska målas är kanske inte densamma som barnets, och vems nöjdhet är egentligen viktigast i den här frågan? Man kan också fastställa en budget för rummet, låta barnet välja inredning utifrån det. Det betyder inte att man måste visa dem alla alternativ som finns. Man kan nöja sig med att visa dem några tapeter, eller ta med dem till en loppis och låta dem välja där.

Färg och lekBarnrum

Om barnen är små när man tapetserar om bör man förvissa sig om att tapeterna man väljer är avtorkningsbara. Ett alternativ är att måla väggen, men även då bör man se till att välja färg som inte följer med när man torkar av väggen. Vill man vara på den säkra sidan tar man först reda på vilka färger och tapeter som klarar avtorkning, och låter sedan barnet välja mellan några av dessa.

Ju mer yta man kan frigöra i barnens rum, desto bättre. Ytor för lek gör att barnen rör sig mer, vilket är viktigt nu för tiden, när barn sitter stilla alldeles för mycket. För att stimulera rörelse även inomhus kan man sätta in en ribbstol, en repstege eller klättergrepp i barnens rum. Genom smart förvaring, t.ex. under sängen eller på väggarna, får man mer yta över på golvet. Förvaringen kan komma väl till pass även när barnen blir äldre, även om de inte har några leksaker så. Bor man i villa eller radhus finns det ofta biutrymmen där man kan förvara sportutrustning, men om man bor i lägenhet är det bästa kanske att barnet förvarar den i sitt rum.